Kondiční soustředění 20.-24.8.2018 – sportovní areál Vršava

Ve dnech 20-24.8.2018 proběhlo kondiční soustřední ve sportovním areálu Vršava za účasti 27 dětí.

Příprava byla věnována pohybové přípravě, vytrvalostia a rozvíjení dynamických aktivit.

Týden byl zakončen orientačním během a malým tenisovým turnajem.